Мне необходимо
500 грн
10000 грн
На срок
7 днів
65 днів
Відсотки: 243 грн
До погашення: 1743 грн
Дата погашення: 06/02/2016

Згода на обробку даних

     При реєстрації на сайті ТОВ «КЛТ КРЕДИТ» (Далі - «Товариство»), Користувач підтверджує свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання (з подальшим оновленням інформації) і передачу особистої інформації зазначеної Користувачем і міститься на сайті Товариства, в особистому кабінеті , договорів та інших документів або повідомлень, а саме персональні дані:

 • прізвище, ім'я та по батькові
 • ідентифікаційний номер платника податків
 • дані паспорта і фотографія документа, що посвідчує особу (далі «Паспорт»)
 • адреса реєстрації та фактичного проживання
 • місце народження
 • дата, місяць і рік народження
 • громадянство
 • інформація і реквізити роботодавця або навчального закладу
 • номер мобільного телефону
 • Адреса електронної пошти
 • інша інформація, що міститься в документах, наданих Позичальником Суспільству (далі - «Персональні дані»)

     Обробка персональних даних Товариством буде здійснюватися з метою статистичного аналізу і виконання укладеного договору позики, а їх обсяг і зміст, що підлягає обробці визначається Товариством відповідно до вимог чинного законодавства України.

     Користувач підтверджує, що ознайомлений з правами визначеними в Законі України «Про захист персональних даних», з метою обробки персональних даних, а також не вимагає від Товариства повідомлень про передачу персональних даних третім особам або іншими діями Товариства відповідно до Закону України «Про захист персональних даних ».